Zkoušky profesních kvalifikací 

Autorizace udělená rezortním ministerstvem znamená, že vzdělávací agentuře byla schválena žádost o provádění zkoušek profesních kvalifikací v určitém oboru. Tzv. autorizovaná osoba může provádět zkoušky prostřednictvím svých autorizovaných zástupců. Zkoušky profesních kvalifikací a jejich průběh je přesně popsán v zákoně 179/2006 Sb. Obsah i rozsah zkoušky je daný a zveřejněný na www.narodnikvalifikace.cz v hodnotím standardu. Zkouška je zpoplatněna, nemá opravný termín.

Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky vypsané pro jednotlivé obory. Věk, dosažené vzdělání, ev. zdravotní způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce není povinné absolvovat přípravný program. Příprava může proběhnout i individuálně.  Přihláška se podává na příslušném formuláři. Přihlášky jsou přijímány průběžně. 

Pro vydání živnostenského oprávnění nebo přihlášení se k učňovským zkouškám, je vyžadováno předložit v některých případech soubor osvědčení, které tvoří tzv. úplnou kvalifikaci. 

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace

Termíny zkoušek profesních kvalifikací

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Zedník/zednice

Tesař/tesařka

Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Zedník/zednice

Tesař/tesařka

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Číšník/servírka

Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Tesař/tesařka

Zedník/zednice

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva

Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Číšník/servírka

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Pomocný kuchař / pomocná kuchařka

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Zedník/zednice

Tesař/tesařka

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva

Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Číšník/servírka

Zedník/zednice

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Číšník/servírka

Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Montér/montérka suchých staveb

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Číšník/servírka

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva