Zkoušky profesních kvalifikací 

Autorizace udělená rezortním ministerstvem znamená, že vzdělávací agentuře byla schválena žádost o provádění zkoušek profesních kvalifikací v určitém oboru. Tzv. autorizovaná osoba může provádět zkoušky prostřednictvím svých autorizovaných zástupců. Zkoušky profesních kvalifikací a jejich průběh je přesně popsán v zákoně 179/2006 Sb. Obsah i rozsah zkoušky je daný a zveřejněný na www.narodnikvalifikace.cz v hodnotím standardu. Zkouška je zpoplatněna, nemá opravný termín.

Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky vypsané pro jednotlivé obory. Věk, dosažené vzdělání, ev. zdravotní způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce není povinné absolvovat přípravný program. Příprava může proběhnout i individuálně.  Přihláška se podává na příslušném formuláři. Přihlášky jsou přijímány průběžně. 

Pro vydání živnostenského oprávnění nebo přihlášení se k učňovským zkouškám, je vyžadováno předložit v některých případech soubor osvědčení, které tvoří tzv. úplnou kvalifikaci. 

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace

Termíny zkoušek profesních kvalifikací

Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Topenář/topenářka

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva

Tesař/tesařka

Zedník/zednice

Číšník/servírka

Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva a Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Pekař/pekařka chleba a běžného pečiva

Montér/montérka suchých staveb

Instalatér

Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Zedník

Zedník

Topenář

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Tesař

Výroba restauračních moučníků a Výroba jemného pečiva

Výroba zákusků a dortů

Příprava pokrmů studené kuchyně

Složitá obsluha hostů

Výroba restauračních moučníků a Výroba jemného pečiva

Výroba chleba a běžného pečiva

Výroba jemného pečiva

Příprava minutek

Zedník

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Topenář

Výroba zákusků a dortů

Příprava teplých pokrmů

Montér suchých staveb