Zkoušky profesních kvalifikací 

Autorizace udělená rezortním ministerstvem znamená, že vzdělávací agentuře byla schválena žádost o provádění zkoušek profesních kvalifikací v určitém oboru. Tzv. autorizovaná osoba může provádět zkoušky prostřednictvím svých autorizovaných zástupců. Zkoušky profesních kvalifikací a jejich průběh je přesně popsán v zákoně 179/2006 Sb. Obsah i rozsah zkoušky je daný a zveřejněný na www.narodnikvalifikace.cz v hodnotím standardu. Zkouška je zpoplatněna, nemá opravný termín.

Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky vypsané pro jednotlivé obory. Věk, dosažené vzdělání, ev. zdravotní způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce není povinné absolvovat přípravný program. Příprava může proběhnout i individuálně.  Přihláška se podává na příslušném formuláři. Přihlášky jsou přijímány průběžně. 

Pro vydání živnostenského oprávnění nebo přihlášení se k učňovským zkouškám, je vyžadováno předložit v některých případech soubor osvědčení, které tvoří tzv. úplnou kvalifikaci. 

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace

Termíny zkoušek profesních kvalifikací

Zedník

Příprava pokrmů studené kuchyně

Výroba zákusků a dortů

Instalatér

Zedník

Výroba jemného pečiva, Výroba restauračních moučníků

Příprava minutek

Výroba chleba a běžného pečiva

Výroba zákusků a dortů

Příprava teplých pokrmů

Složitá obsluha hostů

Zedník

Instalatér

Výroba jemného pečiva, Výroba restauračních moučníků

Výroba zákusků a dortů​