Krok 1

Žádost o úhradu zvolené rekvalifikace podává uchazeč nebo zájemce na příslušný úřad práce.

Krok 2

Formulář žádosti o zvolenou rekvalifikaci obsahuje 3 části – část A, B, C.

Krok 3

Formulář naleznete zde nebo je možné vyzvednout formulář na příslušném úřadu práce.

Krok 4

Formulář A a B vyplníte a podepíšete.

Krok 5

Část C vyplní na základě Vašeho požadavku vzdělávací agentura IVEX, s.r.o. Pro vyplnění části C nás prosím kontaktujte.

Krok 6

Všechny části, tj. část A, B, C odevzdáte na příslušnou pobočku úřadu práce nejpozději 30 dnů před zahájením kurzu.

Krok 7

Úřad práce Vaši žádost projedná. Schválení a úhrada zvolené rekvalifikace nejsou nárokové. Je plně na zvážení úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí.

Krok 8

V případě schválení s Vámi ÚP uzavře smlouvu a zároveň vystaví „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“, které je nutné předat vzdělávacímu zařízení nejpozději v den zahájení kurzu. Úřad práce uhradí kurzovné pouze po úspěšném složení zkoušky.

Krok 9

Agentura IVEX, s.r.o. při zvolené rekvalifikaci vybírá zálohu 50 % z ceny kurzovného (lze požádat o snížení zálohy). Pokud účastník složí zkoušku profesní kvalifikace úspěšně, bude mu záloha v plné výši vrácena. V případě, že zkoušku nesloží a úřad práce tedy kurzovné neuhradí, doplatí účastník kurzovné do plné výše.

Krok 10

Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.