Kuchař/kuchařka studené kuchyně

Praha

8 900 / 10 900*
  • 13. 5. 2024 - 11. 6. 2024
  • 25 hodin + 7 hodin zkouška
  • Systém výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách
  • (včetně odborné zkoušky) Platí pro akreditovaný kurz o rozsahu 100 hodin

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Přihlásit se do kurzu