Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Praha

8 900 / 11 900*
  • 11. 11. 2024 - 26. 11. 2024
  • 20 hodin + 3 hodiny zkouška
  • Systém výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách
  • (včetně odborné zkoušky) Platí pro akreditovaný kurz o rozsahu 100 hodin

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Přihlásit se do kurzu