Podnikání a profesní kvalifikace

Plánujete podnikat? Jste právě proto na našich webových stránkách a vybíráte z našich kurzů?

Rádi bychom Vás tímto nasměrovali na legislativu, která podnikání upravuje, v návaznosti na naše vzdělávací aktivity.

K zahájení podnikání potřebujete živnostenský list.  Za jakých podmínek můžete živnostenský list získat upravuje Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb. Ten najdete prostřednictvím vyhledávačů na internetu. Raději ještě připište – „v aktuálním znění“.

Nás se bude týkat především § 21, Díl 1 Živnosti řemeslné a zajímá nás prokázání odborné způsobilosti.  Výčet řemeslných živností, kterých se to týká, najdete v příloze č. 1 zákona. V části A přílohy jsou to např. pekařství, cukrářství, zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, tesařství atd.; v části C pak hostinská činnost.

Odbornou způsobilost pro tyto řemeslné živnosti lze prokázat různými způsoby uvedenými v § 21, přičemž například  (1) f uvádí, že odbornou způsobilost lze prokázat získáním všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny v Národní soustavě kvalifikací pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci. Toto ustanovení odkazuje na Národní soustavu kvalifikací, kterou najdeme na www.narodnikvalifikace.cz.

Na těchto stránkách zvolíme obor kvalifikace – např. gastronomie, hotelnictví, turismus, pokud chceme podnikat v pohostinství.  V dalším kroku pak otevřeme přehled profesních kvalifikací, které sem spadají.  Zvolíme například obor Příprava teplých pokrmů, kde můžeme v oddílu Další informace získat i údaje o úplné profesní kvalifikaci.

Ta se v našem případě skládá z profesních kvalifikací Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek. Z toho vyplývá, že po složení tří zkoušek profesních kvalifikací, které jsme vyjmenovali, získáváme úplnou kvalifikaci Kuchař a s těmito doklady můžeme žádat o vydání živnostenského oprávnění. Podnikání v pohostinství má ještě alternativu, tj. získání profesní kvalifikace prostřednictvím číšnických dovedností v oboru Složitá obsluha hostů, která je profesní kvalifikací a zároveň kvalifikací úplnou. Obdobný postup zvolíte i u dalších řemeslných živnosti.

Na stránkách www.narodnikvalifikace.cz najdete také obsah zkoušky a informace o průběhu zkoušky. Toto je pro všechny autorizované osoby (mají oprávnění provádět zkoušky) stejné, musí zkoušky uskutečnit podle stejného schématu. Není povinné, že před zkouškou profesní kvalifikace musíte absolvovat kurz, můžete se připravit i dalšími alternativními způsoby.

Na závěr bych chtěla upozornit i na další výhodu, která plyne ze složení zkoušek profesních kvalifikací, které tvoří úplnou kvalifikaci. Se souborem těchto dokladů se můžete přihlásit na vybraném středním odborném učilišti, které vyučuje zvolený obor, přímo k učňovským zkouškám a v případě úspěšného složení, získáte klasický výuční list.

Autor: PhDr. Věra Jirásková
Publikováno: 19. 2. 2021