Podnikání a profesní kvalifikace

Plánujete podnikat? Jste právě proto na našich webových stránkách a vybíráte z našich kurzů?

Rádi bychom Vás tímto nasměrovali na legislativu, která podnikání upravuje, v návaznosti na naše vzdělávací aktivity.

K zahájení podnikání potřebujete živnostenský list.  Za jakých podmínek můžete živnostenský list získat upravuje Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb. Ten najdete prostřednictvím vyhledávačů na internetu. Raději ještě připište – „v aktuálním znění“.

Nás se bude týkat především § 21, Díl 1 Živnosti řemeslné a zajímá nás prokázání odborné způsobilosti.  Výčet řemeslných živností, kterých se to týká, najdete v příloze č. 1 zákona. V části A přílohy jsou to např. pekařství, cukrářství, zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, tesařství atd.; v části C pak hostinská činnost.

Odbornou způsobilost pro tyto řemeslné živnosti lze prokázat různými způsoby uvedenými v § 21, přičemž například  (1) f uvádí, že odbornou způsobilost lze prokázat získáním všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny v Národní soustavě kvalifikací pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci. Toto ustanovení odkazuje na Národní soustavu kvalifikací, kterou najdeme na www.narodnikvalifikace.cz.

Na těchto stránkách zvolíme obor kvalifikace – např. gastronomie, hotelnictví, turismus, pokud chceme podnikat v pohostinství.  V dalším kroku pak otevřeme přehled profesních kvalifikací, které sem spadají.  Zvolíme například obor Příprava teplých pokrmů, kde můžeme v oddílu Další informace získat i údaje o úplné profesní kvalifikaci.

Ta se v našem případě skládá z profesních kvalifikací Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek. Z toho vyplývá, že po složení tří zkoušek profesních kvalifikací, které jsme vyjmenovali, získáváme úplnou kvalifikaci Kuchař a s těmito doklady můžeme žádat o vydání živnostenského oprávnění. Podnikání v pohostinství má ještě alternativu, tj. získání profesní kvalifikace prostřednictvím číšnických dovedností v oboru Složitá obsluha hostů, která je profesní kvalifikací a zároveň kvalifikací úplnou. Obdobný postup zvolíte i u dalších řemeslných živnosti.

Na stránkách www.narodnikvalifikace.cz najdete také obsah zkoušky a informace o průběhu zkoušky. Toto je pro všechny autorizované osoby ( mají oprávnění provádět zkoušky) stejné, musí zkoušky uskutečnit podle stejného schématu. Není povinné, že před zkouškou profesní kvalifikace musíte absolvovat kurz, můžete se připravit i dalšími alternativními způsoby.

Na závěr bych chtěla upozornit i na další výhodu, která plyne ze složení zkoušek profesních kvalifikací, které tvoří úplnou kvalifikaci. Se souborem těchto dokladů se můžete přihlásit na vybraném středním odborném učilišti, které vyučuje zvolený obor, přímo k učňovským zkouškám a v případě úspěšného složení, získáte klasický výuční list.