Moderní metody a možnosti digitalizace ve výuce na středních školách

Praha

2 200
  • 9. 12. 2022
  • 8 vyučovacích hodin
  • Systém výuky: Workshop

Vzdělávací kurz seznamuje a poskytuje praktické vyzkoušení moderních metod a online nástrojů ve výuce. Kurz je zacílen na učitele středních škol bez ohledu na jejich odborný profil. Pojetí kurzu je univerzální, a proto bude možné poznatky a praktickou zkušenost aplikovat na širší škálu předmětů. Cílem je představit trendy ve vzdělávání s orientací na proměnu osobnosti učitele a žáků směrem k aktivní výuce, což vyústí do třífázového učení Evokace-Uvědomění si významu informace-Reflexe. Tento přístup prozradí, jak efektivně plánovat a realizovat výuku s orientací na žáka. K tomu budou představeny moderní metody v komparaci s tradičními metodami s akcentem na interaktivní metody, diskusní, situační metody, metody při práci s videi, textem. V neposlední řadě je cílem kurzu seznámit účastníky s online nástroji výuky a poskytnout základní tipy pro efektivní práci při distanční, ale také prezenční výuce. Kurz je veden metodami zacílenými na interakci a kolaboraci účastníků a lektora.

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení. 

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Č.j. MSMT- 39157/2020-2-940

Do poznámky prosím uveďte název školy a kontaktní osobu, která má DVPP na starosti a také fakturační údaje. 

Přihlásit se do kurzu