Zedník (úplná kvalifikace)

Praha

25 000
  • 7. 5. 2021 - 9. 7. 2021
  • 60 hodin teorie, 240 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně u stavebních firem
  • Restaurace za školou, Zelený pruh 1294, Praha 4 Krč ve 14.30 hodin (vchod je z ulice Nad Zemankou cca 50m)

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Výstupní doklad lze použít k vydání živnostenského oprávnění. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. S osvědčením je možno dále se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu