Zedník/zednice (úplná kvalifikace)

Praha

27 000
  • 27. 9. 2024 - 13. 12. 2024
  • 60 hodin teorie, 240 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně u stavebních firem
  • Křemencova 10, Praha 1 od 14.30 hodin

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Výstupní doklad lze použít k vydání živnostenského oprávnění. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. S osvědčením je možno dále se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Další plánovaný termín 31. 1. 2025 – 18. 4. 2025

Přihlásit se do kurzu