Výroba zákusků a dortů

Praha

15 500
  • 29. 3. 2021 - 27. 5. 2021
  • 200 hodin (cca 10 týdnů) (z toho 60 hodin teorie a 140 hodin praxe)
  • Systém výuky: Výuka teorie 1 – 2x týdně v odpoledních hodinách (převážně 14 – 18 hodin). Provozní praxe podle individuálního rozpisu.

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou, která je součástí kurzu. Výstupní doklad (Osvědčení) lze použít v rámci povinného souboru tří profesních kvalifikací k vydání živnostenského oprávnění. Jednotlivá Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu, vždy v určitém oboru vzdělání. Závěrečnou zkoušku z oboru Cukrář (29-54-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací: Výroba jemného pečiva, Výroba restauračních moučníků a Výroba zákusků a dortů. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje. Více informací na stránkách www.narodnikvalifikace.cz

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Výuka vzhledem k současné situaci probíhá převážně online.

Přihlásit se do kurzu