Tesař/tesařka (úplná kvalifikace)

Praha

28 000
  • 27. 9. 2024 - 13. 12. 2024
  • 70 hodin teorie, 230 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně u stavebních firem
  • Křemencova 10, Praha 1

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Výstupní doklad lze použít v rámci povinného souboru profesních kvalifikací (Tesař/tesařka) k vydání živnostenského oprávnění. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. Se souborem osvědčení o Profesních kvalifikací je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Obsah kurzu: Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí, orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí, návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí, měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí, zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí, kontrolování parametrů tesařských konstrukcí, posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky, výpočet spotřeby materiálů, ruční opracování dřevěných materiálů, zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí, spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky, povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním, zhotovování a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů s rovinnými střešními plochami, zhotovování a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí, obkladů apod., montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí, výroba tesařsky vázaných panelů budov, montáž tesařsky vázaných konstrukcí budov, montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva, provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům, strojní obrábění dřevěných materiálů, obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení, zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma, doprava materiálu a uložení na místě zpracování, zhotovování bednění a laťování střech.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Další plánovaný termín 31. 1. 2025 – 18. 4. 2025

Přihlásit se do kurzu