Složitá obsluha hostů (úplná kvalifikace)

Praha

16 000 / 9 000*
  • 14. 10. 2021 - 9. 12. 2021
  • 150 hod. + 7 hod. zkouška (z toho 70 hodin teorie a 80 hodin praxe)
  • Výuka teorie 2x týdně odpoledne, zejména pondělky a čtvrtky odpoledne (14:30 - 18:40) podle aktuálních časových možností lektorů, provozní praxe podle individuálního rozpisu.
  • Příprava na zkoušku profesní kvalifikace - Určeno pro uchazeče se zkušenostmi v oboru gastronomie (cena včetně odborné zkoušky a 10 hodin individuální přípravy; v ceně nejsou zahrnuty učebnice)

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou, osvědčení lze použít pro živnostenské oprávnění. S osvědčením o profesní kvalifikaci se můžete přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Cena je stanovena včetně zkoušky před autorizovanou osobou. Učebnice zapůjčíme.

Přihlásit se do kurzu