Skladník/skladnice

Praha

10 500
  • po sestavení skupiny
  • 20 hodin teorie, 80 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně u stavebních firem

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. Se souborem osvědčení o Profesních kvalifikací (Prodavač/prodavačka, Pokladní, Skladník/skladnice, Manažer/manažerka prodeje) je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Obsah: Posuzování kvality zboží, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce, zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce, orientace v příslušné oborové legislativě.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu