Prodavač/prodavačka

Praha

13 500
  • po sestavení skupiny
  • 50 hodin teorie, 150 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně v obchodech

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. Se souborem osvědčení o Profesních kvalifikací (Prodavač/prodavačka, Pokladní, Skladník/skladnice, Manažer/manažerka prodeje) je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Obsah kurzu: Posuzování kvality zboží, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce, nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce, obsluha pokladny a pokladních systémů, příprava a úprava zboží k prodeji, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou, orientace v příslušné oborové legislativě.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu