Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Praha

13 000
  • 16. 9. 2024 - 7. 11. 2024
  • 150 hod + 7 hod zkouška (z toho 70 hodin teorie a 80 hodin praxe)
  • Výuka teorie 2x týdně, zejména úterky a čtvrtky odpoledne podle aktuálních časových možností lektorů.

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Plánovaný rozpis výuky – kurz Příprava teplých pokrmů

Přihlásit se do kurzu