Příprava teplých pokrmů

Praha

12 000
  • 6. 9. 2021 - 9. 11. 2021
  • 150 hod. + 7 hod. zkouška (z toho 70 hodin teorie a 80 hodin praxe)
  • Výuka teorie 2x týdně, zejména pondělky a středy odpoledne podle aktuálních časových možností lektorů.

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu