Příprava minutek

Praha

8 900 / 10 900*
  • 15. 11. 2021 - 29. 11. 2021
  • 40 hodin (z toho 15 hodin teorie a 25 hodin řízené praxe)
  • Systém výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách
  • (včetně odborné zkoušky) Platí pro akreditovaný kurz o rozsahu 100 hodin

Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám.

Přihlásit se do kurzu