Pokladní

Praha

11 500
  • po sestavení skupiny
  • 20 hodin teorie, 80 hodin praxe
  • Systém výuky: Výuka teorie 1x - 2x týdně v odpoledních hodinách, praxe smluvně v obchodech

Kurz je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání Osvědčení o profesní kvalifikaci. Jednotlivé Osvědčení o profesní kvalifikaci slouží pro zaměstnanecký poměr. Se souborem osvědčení o Profesních kvalifikací (Prodavač, Pokladní, Skladník, Manažer prodeje) je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Obsah: Kontrola cen na pokladně, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky, obsluha pokladny a pokladních systémů, vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou, inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušky před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu