Pekař (úplná kvalifikace)

Praha

podle kalkulace
  • termín podle dohody
  • rozsah kurzu podle dohody
  • Systém výuky: Prezenčně nebo částečně on-line podle odsouhlaseného rozvrhu

Jedná se o řízenou přípravu organizovanou na míru pro jednotlivce či skupiny ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Přihlásit se do kurzu