Pekař (úplná kvalifikace)

Praha

15 500
  • 13. 9. - 14. 12. 2021
  • 25 vyučovacích hodin teorie, 25 hodin řízených nácviků
  • Systém výuky: On-line a prezenčně podle rozvrhu.

Jedná se o řízenou přípravu organizovanou na míru pro jednotlivce či skupiny ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Zaváděcí cena je stanovena včetně  zkoušek před autorizovanou osobou.

Tento program je vhodný i pro mimopražské účastníky, protože hodiny teorie mohou v případě zájmu účastníků probíhat online.  

Výroba chleba a běžného pečiva (29-001-H), Výroba jemného pečiva (29-002-H):
Na přípravu a zkoušku se lze přihlásit také pouze na jednu z profesních kvalifikací samostatně.

Přihlásit se do kurzu