Pekař (úplná kvalifikace)

Praha

15 500
  • 6. 4. 2021
  • 25 hodin teorie, 25 hodin řízených nácviků
  • Systém výuky: On-line a prezenčně podle odsouhlaseného rozvrhu.

Jedná se o řízenou přípravu organizovanou na míru pro jednotlivce či skupiny ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Zaváděcí cena je stanovena včetně  zkoušek před autorizovanou osobou.

Přihlásit se do kurzu