Kuchař (úplná kvalifikace)

Praha

26 000
  • 11. 9. 2023 - 12. 12. 2023
  • 210 hodin (z toho 130 hodin teorie a 80 hodin praxe)
  • Systém výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách

Nabídka pro zájemce o úplnou kvalifikaci v oboru Kuchař k získání Živnostenského listu. Skládá se ze tří profesních kvalifikací: Kuchař/kuchařka teplých pokrmů (65-001-H), Kuchař/kuchařka studené kuchyně (65-002-H) a Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů (65-004-H). Výstupní doklad lze použít v rámci povinného souboru profesních kvalifikací k vydání Živnostenského oprávnění. Se souborem osvědčení o profesních kvalifikacích je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušek před autorizovanou osobou.

Rozpis výuky Kuchař/kuchařka teplých pokrmů

Rozpis výuky Kuchař/kuchařka studené kuchyně, Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů

Přihlásit se do kurzu