Cukrář (úplná kvalifikace)

Praha

20 500
  • 29. 3. 2021 - 17. 6. 2021
  • Výroba zákusků a dortů 200 hodin + doškolení a zkoušky Výroba jemného pečiva a Výroba restauračních moučníků
  • Systém výuky: Prezenčně nebo částečně on-line podle odsouhlaseného rozvrhu

Jedná se o řízenou přípravu ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů probíhá podle akreditovaného programu MŠMT, zbývající dvě profesní kvalifikace se vyučují formou doškolení. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění, možná je i přihláška k učňovským zkouškám. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušek před autorizovanou osobou.

Výuka vzhledem k současné situaci probíhá převážně online.

Přihlásit se do kurzu