Cukrář (úplná kvalifikace)

Praha

20 500
  • 14. 9. 2021 - 11. 12. 2021
  • Výroba zákusků a dortů 200 hodin + doškolení a zkoušky Výroba jemného pečiva a Výroba restauračních moučníků
  • Systém výuky: Prezenčně nebo částečně on-line podle odsouhlaseného rozvrhu.

Jedná se o řízenou přípravu ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů probíhá podle akreditovaného programu MŠMT, zbývající dvě profesní kvalifikace se vyučují formou doškolení. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění, možná je i přihláška k učňovským zkouškám. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušek před autorizovanou osobou.

Výuka bude probíhat prezenčně nebo online, případně kombinovaně na základě epidemiologické situace. Pokud jste samoplátce a upřednostňoval/a byste online formu výuky, napište nám tento požadavek do poznámky v elektronické přihlášce. 

Tento program je vhodný i pro mimopražské účastníky, protože hodiny teorie mohou v případě zájmu účastníků probíhat online.  

Přihlásit se do kurzu