Cukrář (úplná kvalifikace)

Praha

20 500
  • 20. 9. 2022 - 17. 12. 2022
  • Výroba zákusků a dortů 200 hodin + doškolení a zkoušky Výroba jemného pečiva a Výroba restauračních moučníků (20 hodin)
  • Systém výuky: Výuka teorie 1 – 2x týdně v odpoledních hodinách (převážně 14 – 18 hodin). Provozní praxe podle individuálního rozpisu.

Jedná se o řízenou přípravu ke zkouškám profesní kvalifikace v souladu s hodnotícími standardy NSK. Profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů probíhá podle akreditovaného programu MŠMT, zbývající dvě profesní kvalifikace se vyučují formou doškolení. Soubor osvědčení o získání profesních kvalifikací lze použít jak pro zaměstnanecký poměr, tak k žádosti o živnostenské oprávnění, možná je i přihláška k učňovským zkouškám. Příprava obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část.

Cena je stanovena včetně studijních materiálů a zkoušek před autorizovanou osobou.

Výuka teorie v tomto termínu bude realizována převážně online. Program je tedy vhodný i pro mimopražské účastníky. Praktické nácviky proběhnou prezenčně. 

Přihlásit se do kurzu