Číšník

Nabídka pro zájemce o úplnou kvalifikaci v oboru Kuchař k získání Živnostenského listu. Skládá se ze tří profesních kvalifikací: Příprava teplých pokrmů (65-001-H), Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) a Příprava minutek (65-004-H). Výstupní doklad lze použít v rámci povinného souboru profesních kvalifikací k vydání Živnostenského oprávnění. Se souborem osvědčení o profesních kvalifikacích je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Praha

25 000
  • 1. 2. - 16. 6. 2021
  • 230 hodin (z toho 140 hodin teorie a 90 hodin praxe)
  • Kuchařská technologie, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a evidence, stolničení
  • Obsah kurzu a zkoušky –Kuchařská technologie, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a evidence, stolničrní
  • Systém výuky: dvakrát týdně v odpoledních hodinách

Přihlásit se do kurzu