Kurzy

Základní informace o kurzech

Naše kurzy jsou zaměřené na oblast gastronomie (kuchař, číšník), na potravinářství (cukrář, pekař), floristiku, stavební profese (zedník, instalatér).

Pro kurzy, které jsou zaměřené především na řemesla, není speciální požadavek na předchozí vzdělání. Do kurzů se mohou hlásit i účastníci se základním vzděláním. 

Konkurenční výhody

Školíme již 25 let. Operativně reagujeme na poptávku a situaci na trhu. Máme kvalifikované lektory, zejména učitele středních škol.  Jsme akreditované vzdělávací středisko. Víme jak na to. 

Co Vám kurzy dají?

Kurzy, které vycházejí z oborů zařazených do národní soustavy kvalifikací, jsou určené pro zvýšení kvalifikace a uplatnění na trhu práce, nebo na získání potřebných dokladů pro živnostenské podnikání.  Profesní kvalifikace nahrazují vzdělání v oboru. Získáte osvědčení o získání profesní kvalifikace

Jak kurzy probíhají?

Naše kurzy po organizační stránce přizpůsobujeme časovým možnostem zájemců o kurzy, tj. i těm, kteří jsou zaměstnaní a nemohou se účastnit dopolední nebo každodenní výuky. Rekvalifikace mají daný rozpis výuky teorie (bývá ve většině případů 1 – 2x týdně v odpoledních hodinách), a pokud kurz obsahuje provozní praxi, tu si již účastník domlouvá individuálně přímo na daném pracovišti. Program je rozepsán vesměs na 2-5 měsíců Pro ty, kterým nevyhovuje ani tento režim výuky, nabízíme konzultace s lektory, kteří  srozumitelně a přehledně pomohou s přípravou na zkoušku profesní kvalifikace. To najdete pouze u nás. 

Jak je možno kurzy hradit?

Rekvalifikace je možno hradit individuálně, jako samoplátce, nebo přes úřady práce formou tzv. zvolené rekvalifikace, ev. zaměstnanecké rekvalifikace. Kurz Vám může být uhrazen také z dotací a fondů od EU, pokud se do příslušného programu zapojíte.

Kurzy probíhají vesměs s místem konání Praha. 

Kuchař
(úplná kvalifikace)

Kuchař, číšník
(úplná kvalifikace)

Příprava teplých pokrmů

Příprava pokrmů studené kuchyně

Příprava minutek

Výpomoc při přípravě pokrmů

Složitá obsluha hostů
(úplná kvalifikace)

Jednoduchá obsluha hostů

Cukrář
(úplná kvalifikace)

Výroba zákusků a dortů

Pekař
(úplná kvalifikace)

Výroba chleba a běžného pečiva

Výroba jemného pečiva

Výroba trvanlivého pečiva

Instalatér
(úplná kvalifikace)

Zedník
(úplná kvalifikace)

Tesař
(úplná kvalifikace)

Montér suchých staveb (úplná kvalifikace)

Montér zateplovacích systémů

Prodavač

Pokladní

Skladník

Moderní metody a možnosti digitalizace ve výuce na středních školách

Individuální příprava