Kuchař, číšník (úplná kvalifikace)

Praha

35 000
  • 16. 9. 2024 - 17. 12. 2024
  • 300 hodin (z toho 160 hodin teorie a 140 hodin praxe)
  • Výuka teorie 2x týdně, 1. část zejména pondělky a středy, 2. a 3. část zejména úterky a čtvrtky v odpoledních hodinách. Výukové dny a časy závisí na aktuálních časových možnostech lektorů.

Nabídka pro zájemce o úplnou kvalifikaci v oboru Kuchař, číšník k získání Živnostenského listu. Skládá se ze čtyř profesních kvalifikací: Kuchař/kuchařka teplých pokrmů (65-001-H), Kuchař/kuchařka studené kuchyně (65-002-H), Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů (65-004-H) a Číšník/servírka (65-008-H). Výstupní doklad lze použít v rámci povinného souboru profesních kvalifikací k vydání Živnostenského oprávnění. Se souborem osvědčení o profesních kvalifikacích je možno se přihlásit na SOU k závěrečné zkoušce k získání výučního listu.

Plánovaný rozpis výuky

Přihlásit se do kurzu