Koučink

KDO JSEM?

Jmenuji se Diana Gregor a jsem certifikovaný kouč. O koučování jsem poprvé dozvěděla během studia na vysoké škole. Na tolik mě to zaujalo, že jsem vyhledala koučku a nechala jsem se koučovat na téma sebevědomí. Během čtvrt roku se mi život začal měnit před očima. Našla jsem svoji hodnotu, začala jsem se mít víc ráda, naučila jsem se být k sobě laskavá a zlepšily se mi i vztahy s okolím. Uvědomila jsem si, že jsem to já, kdo má odpovědnost za svůj život a začala jsem být všímavější vůči sobě i vůči ostatním. Bylo to pro mě zlomové období a jsem za něj moc vděčná.

Potvrdila jsem si na vlastní kůži, že koučování má smysl a absolvovala jsem akreditovaný výcvik v koučování. Ve výcviku jsem získala bohaté znalosti a zkušenosti o koučování, ale i nové přátele (kolegy) a nezapomenutelné zážitky. Měla jsem možnost koučink skutečně zažít, a to v různých podobách – jako kouč, koučí i pozorovatel. Koučink se mi promítl do celého mého života a není to pro mě jen práce, ale styl života.

> CO DĚLÁM?

Koučink pro mě znamená efektivní metodu učení se z vlastní zkušenosti. Kouč neradí, pouze naslouchá, klade otázky, využívá různé metody, modely a dohlíží na koučovací proces. Doprovází klienta na jeho cestě tak, aby z bodu A došel co nejrychleji do bodu B. V koučování je prostor pro nejrůznější témata, cíle, sny, přání, ale i běžné starosti a radosti. Cílové stanice mohou být různé, záleží na tom, co ve skutečnosti chcete a co si pro sebe přejete.

> CO TO PŘINESE?

Koučink přináší dosahování cílů, seberozvoj, sebepoznání, zvýšení odpovědnosti za svůj život, zvýšení všímavosti a především rozvoj kompetence sebekoučování. Koučování je proces, který má určité fáze. Klient po koučování odchází vybaven nástroji, které je možné aplikovat na další cíle a může se v budoucnu koučovat sám. Dalšími přínosy jsou vzájemná inspirace při rozhovoru kouče a koučího a také možnost srovnat si myšlenky v rámci jednotlivých sezení, kdy je Vám věnovaná plná pozornost.

Více informací naleznete na webových stránkách samasobekoucem.cz