IVEX, s.r.o. působí ve vzdělávání dospělých od roku 1992. Jde o českou vzdělávací společnost, která se od počátku působení zabývá zejména pořádáním akreditovaných kurzů v oblasti gastronomie, cukrářství, stavebnictví, obchodu, floristiky a dalších služeb.
Po vytvoření Národní soustavy kvalifikací podle Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 179/2006 Sb. získal IVEX, s.r.o. i řadu tzv. autorizací, tzn. oprávnění k provádění zkoušek profesních kvalifikací. Pořádané kurzy představují buď akreditovanou nebo alternativní přípravu na zkoušku profesní kvalifikace Osvědčení dokládají kvalifikaci pro povolání, ale i pro získání živnostenského listu nebo dávají možnost složení učňovských zkoušek.
IVEX, s.r.o. v průběhu posledních let také realizoval několik grantových projektů zaměřených na zvyšování kvalifikace uchazečů a zájemců. Průběžně sleduje vývoj na trhu práce a snaží se reagovat na poptávku. K tomu poskytuje i příslušné poradenství.

Naše kurzy

Proč IVEX?

0
let na trhu
0
absolventů ročně
0 %
individuální přístup

Jaroslava Beranová

Stavební profese

PhDr. Věra Jirásková

Gastronomické obory

Ing. Diana Gregor

Vzdělávání pedagogů

Bc. Linda Jirásková,DiS.

Gastronomické obory

REKVALIFIKACE

IVEX, s.r.o. patří mezi vzdělavatele, kteří pořádají rekvalifikační kurzy. Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající.  Rekvalifikační kurz bývá ukončen zkouškou. V praxi jsou dvě možnosti. Buď příprava na zkoušku a zkouška probíhají v rámci tzv. čisté rekvalifikace, tj. u oborů, které nejsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací, nebo jako příprava na zkoušku profesní kvalifikace, tj. u oborů, které jsou zařazeny do NSK. Pokud je obor zařazen do Národní soustavy kvalifikací, hovoříme o tzv. profesních kvalifikacích.